Energetika

Poradenství energetických služeb Zlín se zaručeným výsledkem.

Smyslem energetického poradenství naší společnosti je nalezení efektivních úsporných opatření. Cílem pak je dosažení prokazatelných energetických úspor, a zbavit se energetických šmejdů, od kterých se velmi silně distancujeme.

Pomůžeme Vám v těchto oblastech:

Poradenství energetických služeb Zlín se skládá z jednotlivých fází:

a) Elektronické měření spotřeby energie a vody
b) Analýza elektronických dat a stanovení potenciálu energetických úspor
c) Návrhy a realizace opatření
d) Vyhodnocování reálného dopadu realizovaných opatření
e) Porovnání úspor (očekávaných a skutečných)

S úsporami v rámci Energetického managementu lze začít v oblasti dodávek energií. K tomu vedou především tyto kroky:

– Změna dodavatele, vyjednání individuální ceny
– Zajištění výpovědí – více podepsaných smluv – umíme vypovědět bez sankcí například (  Aukční společnosti – Šmejdi )
– Zvolení optimální období fixace ceny a nastavení smluv dle platné
legislativy
– Optimalizace sazby a tarifu
–  Změna rezervovaného příkonu – jističe
–  Optimální nastavení Rezervované kapacity a rezervovaného příkonu u VN
–  Regulace 1/4h maxima u VN

Jako profesionální Energetická a poradenská společnost Vám doporučíme to nejvhodnější řešení z hlediska ceny a podmínek. Dbáme na objektivní a transparentní přístup k výběru a nalezení optimálního řešení pro klienta.

Zpracujeme pro Vás individuální cenovou nabídku na dodávku energií od vybraných dodavatelů v závislosti na vývoji cen na burze a pomůžu Vám s výběrem vhodného dodavatele. Jsme nezávislý. Zastupujeme zájmy našich klientů a nejsme „vazalem” žádného z dodavatelů. Podívejte se na nás na FB.

Obchod a služby

Zprostředkováním obchodu a služeb pro soukromé společnosti 

Zajišťujeme prodej a služby jednotlivcům nebo maloobchodním a velkoobchodním společnostem či organizacím. Prezentujeme projekty působivou formou, představíme základní informace a zodpovíme dotazy potenciálních zákazníkům. Hlavním cílem je úspěšně dokončený prodej. Klademe důraz na spokojenost stávajících a nových zákazníků. Jsme MOBZA ZLÍN s.r.o.

Životní prostředí

Poradenství a konzultační činnost oboru Životního prostředí (Nastavení Enviromentální politiky v soukromých firmách)
  • environmentální poradenství v celé šíři právních předpisů v oblasti životního prostředí pro firmy i obce
  • konzultace záměrů z pohledu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), zákona o ochraně přírody a krajiny, stavebního zákona atd.
  • poradenství při vyřizování žádostí o integrovaná povolení nebo jejich změn podle zákona o integrované prevenci (IPPC)
  • pomoc při jednání s příslušnými úřady, např. při vyřizování žádostí o souhlasy, povolení nebo vyjádření v oblasti životního prostředí (zákon o odpadech, vodní zákon atd.) nebo hrozící deliktní odpovědnosti
  • odborné konzultace v oblasti památkové péče
  • legislativní konzultace aktuálních novelizací právních předpisů a jejich dopad do praxe
  • odborné semináře v oblasti životního prostředí přizpůsobené na míru. Jsme MOBZA ZLÍN s.r.o.